Vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

Een vaststellingsovereenkomst sluiten na twee jaar arbeidsongeschiktheid of tijdens arbeidsongeschiktheid is mogelijk. Bespreek uw situatie eerst met een jurist. 

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Bent u ziek thuis vanwege een arbeidsconflict, dan is de situatie anders en bestaat de mogelijkheid om middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsrelatie te beëindigen. Dit gebeurt dan op initiatief van de werkgever. Het is belangrijk dat in het geval van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte  niet alleen goed gekeken wordt naar de wettelijke transitievergoeding, maar dat er ook onderhandeld wordt over andere punten die in een vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. 

Bij een vaststellingsovereenkomst bij ziekte kijkt een werkgever in eerste instantie vaak naar wat voordelig is voor de werkgever zelf. Vaak heeft de werkgever vaker te maken met situaties als een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte en zijn werkgevers goed geïnformeerd door een jurist. U heeft dit waarschijnlijk niet eerder meegemaakt en dan is het goed om te vertrekken met een goede regeling. 

Risico’s zonder juridische check

Daarnaast kan het instemmen met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte de nodige risico’s met zich meebrengen. Laat uzelf bijstaan door één van onze gespecialiseerde ontslagrechtjuristen om alle mogelijke risico’s uit te sluiten. 

Wij bepalen uw juridische positie, controleren uw vaststellingsovereenkomst en onderhandelen met uw werkgever. U kunt zelf onderhandelen met uw werkgever of het door ons volledig laten overnemen. In de praktijk merken wij vaak dat het fijn is om het onderhandelen uit handen te geven aan een specialist indien er sprake is van een arbeidsconflict.

Vaststellingsovereenkomst in uw voordeel als werknemer

Een werkgever hoeft bij het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst geen langlopende procedure op te starten bij de kantonrechter of het UWV. Dit bespaart geld en tijd. Vandaar dat het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst vaak in de praktijk als uitkomst wordt aangeboden en werkgevers de voorkeur hebben om de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. U kunt hier als werknemer gebruik van maken door te onderhandelen over een betere regeling. 

Onze juristen zijn expert op dit gebied en staan u graag bij. Neem contact op en upload of mail uw vaststellingsovereenkomst zodat onze ontslagrechtjuristen de mogelijkheden met u kunnen bespreken.

Let op! 

Het is van belang dat de juiste punten en afspraken staan opgenomen in de vaststellingsovereenkomst die u uiteindelijk ondertekend. Het belang hiervan is enorm. U heeft namelijk alleen recht op een WW-uitkering indien de vaststellingsovereenkomst juridisch goed in elkaar steekt en dit is afhankelijk van uw situatie. 

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren door een van onze juristen. Daarbij is er vaak meer uit te halen voor u en wij zijn hierin gespecialiseerd om dit voor u uit te zoeken. Hierdoor heeft u meer rust en krijgt u duidelijk van ons te horen wat uw kansen zijn en hoe sterk uw onderhandelingspositie is. Dit is afhankelijk van verschillende aspecten.

Worden mijn juridische kosten gedekt?

In de meeste gevallen worden de juridische kosten door uw werkgever gedekt en dit is dan in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Mocht dit nog niet in de vaststellingsovereenkomst staan kunnen wij contact opnemen met uw werkgever en hierover onderhandelen. 

Uw werkgever heeft er voordeel aan om middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsrelatie te beëindigen, dus in de meeste gevallen worden de juridische kosten vergoed en kan er voor u een betere regeling worden uit onderhandeld. Zo wordt u goed bijgestaan door een gespecialiseerde arbeidsrecht jurist en heeft u zekerheid, zonder hiervoor zelf kosten te maken.

 

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Na twee jaar ziekte heeft de werkgever in beginsel geen loondoorbetalingsverplichting meer. De werkgever zal de arbeidsovereenkomst willen beëindigen. Welke opties zijn er bij ontslag na twee jaar ziekte? Ontslag na twee jaar ziekte kan middels een UWV-procedure of middels een vaststellingsovereenkomst. Wanneer kan een werkgever kiezen voor het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV in plaats van het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst?

  • Indien het aannemelijk is dat herstel binnen 26 weken (geteld vanaf het moment dat u twee jaar ziek bent ) niet mogelijk is en;
  • indien u geen ander aangepast werk kunt verrichten en;
  • dit moet door een arbo-arts worden vastgesteld en;
  • dit moet mede door het UWV worden aangetoond

Indien de werkgever aan bovenstaande vereisten voldoet die gebaseerd zijn op de wet, kan het ontslag in gang worden gezet. U behoudt wel uw recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding zorgt in de praktijk vaak voor onenigheid en de werkgever doet er in de meeste gevallen alles aan om een zo laag mogelijk bedrag uit te keren. De berekening is voor onze specialisten eenvoudig, maar een werkgever kan hierin fouten maken. Dit gebeurt vaak en laat dit niet bij u gebeuren! Neem vrijblijvend contact op voor advies en laat u vooral bijstaan door onze specialisten.

Wanneer bent u situatief arbeidsongeschikt?

In sommige gevallen bent u ziek thuis vanwege een vervelende situatie op het werk. Indien u als werknemer ziek thuis blijft, kan dit zorgen voor veel stress waardoor u niet in staat bent om uw werk te verrichten. De werkgever biedt in deze situatie ook wel een vaststellingsovereenkomst aan tijdens de ziekte periode. U bent niet meer in staat wegens ziekte om bij uw werkgever in dienst te blijven. U kunt wel werken voor een andere werkgever. Dit wordt ook wel een situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd. Het beëindigen van uw dienstverband met uw werkgever kan middels een vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte en een ww- uitkering

Het is van groot belang dat de vaststellingsovereenkomst die u bij ziekte ontvangt, voldoet aan de vereisten om aanspraak te maken op een ww- uitkering. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst zonder hierbij een jurist te betrekken is niet verstandig. Het UWV kan uw ww-uitkering weigeren als niet aan de vereisten is voldaan. De voorwaarden die het UWV stelt bij een vaststellingsovereenkomst bij ziekte zijn als volgt:

  • U moet voldoende arbeidsverleden hebben en dit houdt in dat u de afgelopen 36 weken minstens 26 weken heeft gewerkt;
  • Er mag geen sprake zijn van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer;
  • Na de beëindigingsdatum opgenomen in de vaststellingsovereenkomst bij ziekte dient u weer beschikbaar te zijn voor werk.

Wanneer u thuis zit vanwege ziekte en dan een vaststellingsovereenkomst ontvangt, kan het zijn dat u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Het is daarom van groot belang uw situatie met een ervaren arbeidsrecht jurist te bespreken.

Wat is het belang van het beschikbaar zijn voor nieuw werk?

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst bij ziekte overeenkomt, kunt u meestal niet meteen elders aan het werk. Dit betekent dat het in de meeste gevallen niet in uw voordeel is om akkoord te gaan met ontslag bij wederzijds goedvinden. Als u denkt nog lang ziek thuis te zijn, is het zelfs af te raden om een vaststellingsovereenkomst bij ziekte overeen te komen. De werkgever is namelijk verplicht om uw loon door te betalen tijdens uw ziekte. Daarbij komt dat als u een vaststellingsovereenkomst bij ziekte ondertekend en geen gebruik maakt van juridische bijstand, uw WW- uitkering aanvraag wordt geweigerd. Dit is niet in uw voordeel.

Het UWV benadelen

Als uw werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt terwijl u ziek bent en u gaat hiermee akkoord, dan denkt u gauw af te zijn van een vervelende situatie. U voelt zich wellicht schuldig naar de werkgever toe dat u ziek thuis zit of de werkgever zet u toch onder druk om weer snel te komen werken. Het gebeurt snel dat er een conflict ontstaat. Als u toch een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt en deze ondertekend, kan het UWV dit als financiële benadeling zien. De werkgever is namelijk in dit geval wettelijk gezien verantwoordelijk om uw salaris door te betalen. Het UWV wordt hierdoor benadeeld en zal dan als uitkeringsinstantie verantwoordelijk worden gehouden voor het uitkeren van een WW.

Is er uitzicht op herstel? Kunt u weer aan het werk?

Soms is er al snel uitzicht op herstel en kan het zijn dat na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, u weer snel aan het werk zal zijn. Dit is natuurlijk fijn en ook voor het UWV geen financiële benadeling. Mocht u een vaststellingsovereenkomst bij ziekte ondertekenen dan is het van groot belang dit vooraf met een gespecialiseerde arbeidsrecht jurist te bespreken. Wij kunnen voor u controleren of de vaststellingsovereenkomst bij ziekte aan de voorwaarden voldoet en juridisch goed in elkaar zit.

Ziekte na ontslag

Soms gebeurt het wel eens dat er een ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend en u daarna ziek wordt. Dit is naast het op korte termijn herstellen bij ziekte ook een uitzondering en zal geen problemen veroorzaken bij de aanvraag voor een WW- uitkering. Ook wanneer de werkzaamheden van een onderneming tot hun eind komen kan er een vaststellingsovereenkomst bij ziekte worden aangeboden. Dit is anders dan het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, terwijl een werkgever juridisch gezien de eerste twee jaren van de ziekte niet de arbeidsovereenkomst mag beëindigen.

Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte vanwege arbeidsconflict

Het kan voorkomen dat u graag elders in dienst zou willen treden en op het moment thuis zit vanwege een arbeidsconflict. In dit geval kan het wel fijn zijn om een vaststellingsovereenkomst bij ziekte overeen te komen met uw werkgever. Het is van groot belang dat de vaststellingsovereenkomst bij ziekte goed juridisch is opgesteld en geformuleerd. U kunt anders het risico lopen dat u geen aanspraak kan maken op een WW- uitkering. Dit kan voor grote problemen zorgen. Laat altijd een ervaren arbeidsrecht jurist uw vaststellingsovereenkomst bij ziekte controleren.

Bent u minder dan twee jaar ziek maar is er geen uitzicht op herstel?

Heeft uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst bij ziekte aangeboden terwijl u nog geen twee jaar ziek bent? Het is van groot belang om goed te overwegen of u de vaststellingsovereenkomst bij ziekte ondertekend. Dit raden wij sterk af als er geen uitzicht is op snel herstel. U kunt namelijk niet werken en hierdoor zal het UWV uw aanvraag voor een WW-uitkering afwijzen. U kunt naast dit recht verliezen, ook uw recht op een Ziektewetuitkering verliezen. Dit komt doordat u het UWV benadeeld door middels een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte akkoord te gaan met het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst. Wilt u in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering, dan mag u niet akkoord zijn gegaan met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte. 

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte na twee jaar

Wettelijk gezien is er geen ontslagverbod meer na twee jaar ziekte. De werkgever zou pas na twee jaar een vaststellingsovereenkomst mogen aanbieden. Hier kan vanaf worden geweken als de werkgever niet voldoende heeft gedaan om de werknemer te laten re-integreren. Dan kan het ontslagverbod met nog een jaar worden verlengd. Dit wordt ook wel loonsanctie genoemd. Als u binnen een dergelijke verlenging een vaststellingsovereenkomst bij ziekte ondertekend kan het ook zo zijn dat u geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Wij kunnen u hier goed bij adviseren zodat u zeker weet dat het juridisch klopt en u keuzes maakt in uw eigen voordeel.

Wat is een slapend dienstverband?

Wanneer wordt er gesproken van een slapend dienstverband? De werkgever kiest er in dit geval voor om tijdens ziekte de werknemer niet te ontslaan. U kunt dan aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en de werkgever hoeft geen salaris te betalen. De werkgever kan door het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, een transitievergoeding ontlopen. Mocht u toch herstellen of gedeeltelijk herstellen dan kunt u weer werken en ontvangt u weer uw salaris. Wordt u daarna weer ziek, dan zal de werkgever uw loon twee jaar moeten doorbetalen.

Welke gevolgen zitten er aan een slapend dienstverband?

Wanneer het dienstverband niet wordt beëindigd door een vaststellingsovereenkomst bij ziekte kan er sprake zijn van een slapend dienstverband. Voor de werknemer is dit nadelig. Dit komt omdat u wettelijk gezien geen aanspraak maakt op een transitievergoeding en u krijgt geen vakantiedagen uitgekeerd. Wanneer u op korte termijn herstelt dan is het wel in uw voordeel. U werkgever zal moeten zorgen voor passend arbeid en u uw recht op een transitievergoeding vervalt niet.

In de meeste gevallen zorgt een slapend dienstverband voor vervelende conflicten. Dit is op dit moment in de politiek een besproken onderwerp en men wil het zoveel mogelijk voorkomen. In 2020 is besloten dat de werkgever een transitievergoeding die overeengekomen wordt bij een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, kan terugvragen bij het UWV.

Wat is een transitievergoeding?

Stel dat u als werknemer een vaststellingsovereenkomst  ontvangt van uw werkgever omdat u al twee jaar of langer ziek bent gemeld, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Dit moet worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst bij ziekte. De wetgeving is omtrent de transitievergoeding in 2020 veranderd en in het voordeel van de werknemer. Er wordt naar twee elementen gekeken als het gaat om de transitievergoeding opgenomen in de vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Dit zijn: er wordt gekeken naar de duur van uw dienstverband en uw loon. Het is ook mogelijk om zelf een vaststellingsovereenkomst bij ziekte bij uw werkgever bespreekbaar te maken na twee jaar of langer ziek thuis zijn.

Zwangerschap en ziekgemeld?

Het is een belangrijk punt voor veel vrouwen om te weten wat de rechten zijn van de vrouw tijdens een zwangerschap. Zwangerschap mag in ieder geval nooit een reden zijn voor het beëindigen van de arbeidsrelatie. Er wordt in de praktijk wel gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst tijdens een zwangerschap, maar dit is niet per se verstandig voor u als werknemer. Ook in dit geval is de kans groot dat u geen uitkering kan aanvragen bij het UWV. Laat een ervaren ontslagrecht jurist met u meedenken en neem contact met ons op. 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst bij ziekte ondertekend en is er sprake van dwaling?

Het gebeurt wel eens dat een werkgever druk zet op de werknemer om een vaststellingsovereenkomst tijdens te ondertekenen. De werknemer is niet goed op hoogte van de regelgeving en de rechten die eraan gekoppeld zijn. De werknemer komt dit vaak te weten als er een aanvraag wordt gedaan voor een uitkering bij het UWV. Het is belangrijk dat de werknemer waarbij een vaststellingsovereenkomst bij ziekte wordt overeengekomen, niet had ondertekend als hij of zij de gevolgen van tevoren wist. Er is dat sprake van dwaling en daarvoor kan je naar de rechter stappen. Als de rechter van mening is dat er sprake is van dwaling en de werknemer dus de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte heeft ondertekend en niet op de hoogte was van de gevolgen, kan de rechter de vaststellingsovereenkomst bij ziekte vernietigen. Hierdoor heeft de werknemer recht op salaris conform de regels voor de ziektejaren behoudt. 

Wanneer is er sprake van dwaling?

Mocht u als werknemer een vaststellingsovereenkomst bij ziekte ondertekenen en was u niet op de hoogte van de gevolgen die hieraan verbonden zijn, kunt u de rechter vragen om de vaststellingsovereenkomst te vernietigen. Dwaling houdt wettelijk gezien in dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, terwijl er een onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken bestond. Hierin worden drie vormen onderscheiden. Het kan zo zijn dat beide partijen niet op de hoogte waren van de onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken of dat een van de partijen opzettelijk essentiële informatie heeft achtergehouden of dat een van beide partijen onopzettelijk informatie heeft achtergehouden. 

Wanneer kunt u beter wel of niet ondertekenen?

Allereerst is het vaak zo dat de werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt en vervolgens een tijdslimiet hiervoor geeft. Het is van groot belang te weten dat u niet direct akkoord hoeft te gaan. De vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte is vaak in het belang van de werkgever opgesteld en dient voorafgaand aan ondertekening eerst juridisch gecontroleerd te worden. Ondanks u snel van de situatie af wilt zijn is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Wij kunnen u hierbij helpen. 

Wat doen onze juristen?

Als u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen kan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen een juridische controle uitvoeren. Het kan ook van belang zijn om te onderhandelen met uw werkgever over bepaalde juridische aspecten in de vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Het is niet altijd makkelijk voor een werknemer om zelf te onderhandelen. Zelfs als u wel al een vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend dan heeft u nog veertien dagen bedenktijd waardoor u de ondertekening kunt terugdraaien. U hoeft geen reden hiervoor op te geven. Na dit bedenktermijn is het vrij lastig om de vaststellingsovereenkomst bij ziekte terug te draaien.

Op tijd aanvragen van  uw WIA uitkering

Vaak heeft een werknemer een groot belang om op tijd een WIA uitkering aan te vragen. Dit kan uiterlijk 1 jaar en 9 maanden na ziekte. U kunt de aanvraag al eerder doen, dit gebeurt als u al zeker weet dat u niet meer aan de slag kunt. Dit wordt ook wel een vervroegde aanvraag genoemd en dit kunt u eenmaal doen. 

De WIA bestaat uit twee verschillende soorten uitkeringen:

  • Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent dan kunt u aanspraak maken op een WGA- uitkering.
  • Als u volledig arbeidsongeschikt bent en u ook in de toekomst niet meer kan werken dan kunt u aanspraak maken op een IVA uitkering
 

Meer informatie over uitkeringen kunt u vinden op de website van het UWV.

Juridische controle vaststellingsovereenkomst bij twee jaar ziekte

Als u als werknemer al twee jaar ziek thuis hebt gezeten en weer bent hersteld, maar uw werkgever wil evengoed van u af, dan kunt u aanspraak maken op een uitkering. Hieraan worden wel voorwaarden gesteld. Het is in veel gevallen niet in uw voordeel om een vaststellingsovereenkomst bij ziekte te ondertekenen. Het is van groot belang om de aangeboden vaststellingsovereenkomst te controleren en beoordelen door ervaren juristen. Wij zijn hierin gespecialiseerd. Het kan namelijk zijn dat de vaststellingsovereenkomst bij ziekte onjuist is geformuleerd waardoor u geen aanspraak kunt maken op een uitkering. Dit kan grote financiële gevolgen voor u hebben. 

U ontvangt een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever. Wat nu?

Allereerst is de vaststellingsovereenkomst die u ontvangt een concept. Dit is geen definitieve versie. U heeft alle recht om over alle aspecten in onderhandeling te gaan. Dit kunnen wij voor u doen of u hierbij goed adviseren. De werkgever verwacht ook dat u een tegenvoorstel doet. Soms is het zo dat een werkgever druk legt op een werknemer om zo snel mogelijk tot ondertekening over te gaan. Wij raden dit af! Onderteken nooit een vaststellingsovereenkomst die niet is nagekeken door een gespecialiseerde jurist. U kunt namelijk het risico lopen dat de vaststellingsovereenkomst niet aan bepaalde juridische vereisten voldoet waarmee u een WW uitkering kan aanvragen. Dit wordt ook wel WW uitkering veilig genoemd. Dit kunnen wij voor u nakijken! Daarbij wordt de transitievergoeding vaak verkeerd door de werkgever berekend. En in het voordeel van de werkgever.

U heeft wettelijk gezien recht op een transitievergoeding en indien uw onderhandelingspositie sterk is, kunnen wij voor u vaak een hogere ontslagvergoeding uit onderhandelen. Dit is onze specialisatie na jarenlange ervaring op te hebben gedaan in de praktijk. Het is vaak fijn om er met een goed gevoel uit te komen met uw werkgever en dit begrijpen wij volledig. Daarentegen is het natuurlijk ook fijn om uiteindelijk een mooie regeling te zijn overeengekomen.

Upload hier uw vaststellingsovereenkomst voor de gratis controle

Gratis volledige juridische check

Sluit alle risico's uit bij een vaststellingsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid

Mogelijk hogere ontslagvergoeding

In contact met uw persoonlijke jurist

Joost
Lees verder
De jurist heeft voor mij onder andere een hogere ontslagvergoeding kunnen regelen!
Jeroen A.
Lees verder
Nadat ik mijn beeindigingsvoorstel heb ontvangen van mijn werkgever nam ik contact op met deontslagrechtjuristen.nl Ik kreeg direct een jurist toegewezen. Zij heeft mij goed geholpen en ik heb een flink bedrag meekregen.
Sandy
Lees verder
Expert in wat ze doen. Top werk geleverd.
Niels de H.
Lees verder
Snel een reactie gekregen en duidelijk advies
Annemarie L.
Lees verder
Ze reageren snel
Marco
Lees verder
Ze is zeker doelgericht maar ook naar mijn wensen geluisterd
Kilian
Lees verder
Goed en duidelijk geholpen
Hassan S.
Lees verder
Eindelijk van mijn werkgever af. Na lang onderhandelen heb ik toch een jurist ingeschakeld. Hij hielp mij goed en het bleek dat mijn werkgever de vergoeding verkeerd had berekend
Sofie S.
Lees verder
Snel en duidelijk
Aline
Lees verder
Professioneel bijgestaan
Darryl G.
Lees verder
Ik wist na één telefoontje waar ik aan toe was!
Feline G.
Lees verder
Snel en duidelijke antwoorden
Anoniem
Lees verder
Snel en duidelijk
Burhan
Lees verder
Professioneel en duidelijk. Uiteindelijk een twee keer zo hoge transitievergoeding ontvangen op mijn rekening
Willem
Lees verder
Ik wilde zelg de onderhandeling doen en ik kreeg hier advies over van een goede jurist
Jasmijn
Lees verder
Alles ging in goed overleg met mij. Dat vond ik belangrijk. En fijn dat ik steeds dezelfde jurist had
Anoniem
Lees verder
Snel en duidelijk
Johnny A.
Lees verder
Mijn leven stond even op zn kop. Snel eruit gekomen met mijn werkgever. Heel netjes gedaan!
Geertje
Lees verder
Snel en duidelijk
Urrel R.
Lees verder
Ik werd meteen teruggebeld. Snel!
Olaf V.
Lees verder
Alleen advies gekregen. Ik weet nu wat mijn kansen zijn.
Steffie R.
Lees verder
Professioneel!
Sharon
Lees verder
Top!
Anoniem
Lees verder
Goed hulp gehad.
Mitchel
Lees verder
Tevreden.
Farid
Lees verder
Gelukkig geholpen door jurist. Ik zou ondertekenen maar niet gedaan.
Kim V.
Lees verder
Duidelijke taal en lekker laagdrempelig.
Sophie
Lees verder
Snel geholpen en lieve jurist. Ze heeft mijn stress weggenomen door het onderhandelen van mij over te nemen. Na jarenlang gewerkt te hebben voor mijn werkgever werd ik zo slecht behandeld.
Yannick J.
Lees verder
Professioneel en snel geholpen!
Anoniem
Lees verder
Doorgezet en gekregen waar ik recht op had
Marjolein
Lees verder
Ik werd snel teruggebeld en binnen een dag wist ik waar ik aan toe was. En dat helemaal gratis.
Anoniem
Lees verder
Prossionele jurist. Hij was goed.
Kevin F.
Lees verder
Hij heeft mij goed geholpen met mijn vso.
Lisanne
Lees verder
Top geholpen!
Karin S.
Lees verder
Snel en duidelijk
Henk
Lees verder
Verstand van zaken. Dat had ik nodig.
Anoniem
Lees verder
Meteen aan mijn andere collegas doorgegeven om juridische hulp in te schakelen. En ook bij dezelfde jurist.
Liselotte W.
Lees verder
Goed geholpen en van alles af!
Setare
Lees verder
Ik ben blij dat ik toch heb gebeld voor gratis advies. Ze keek dezelfde dag naar mijn vaststellingsovereenkomst. Ik had al ondertekend maar dat was niet erg. Zonder haar had ik paar maanden geen ww uitkering gekregen.mijn werkgever had verkeerde datum geschreven.
Yaro L.
Lees verder
Snel geholpen
Sigmar N.
Lees verder
Ze bellen snel terug en uploaden lukte mij niet maar kon ook per mail.
Dries G.
Lees verder
Goed en professioneel, maar ook naar mij toe erg duidelijk. Ik wist wat ik kon verwachten en dat wilde ik het meeste.
Anoniem
Lees verder
Mijn werkgever was niet meer aardig voor mij na 20 jaar in dienst. Snel geholpen door deze jurist en ze heeft er een flink bedrag uit weten te halen
Anoniem
Lees verder
Snel en professioneel