Vaststellingsovereenkomst wegens reorganisatie

Komt uw functie te vervallen wegens een reorganisatie en heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Upload uw vaststellingsovereenkomst voor een gratis check op alle juridische punten.

Mijn functie komt te vervallen, wat nu?

Indien uw functie volgens uw werkgever komt te vervallen en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, dan wil uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u beëindigen. In de meeste gevallen ontvangt u een vaststellingsovereenkomst wegens reorganisatie van uw werkgever om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. 

U bent niet verplicht om in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst. Lukt het niet om overeenstemming te bereiken over een vaststellingsovereenkomst, dan zal uw werkgever het UWV om toestemming moeten vragen om de arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen. Wij adviseren u om nooit direct tot ondertekening over te gaan. Lees hier meer over onze werkwijze.

Reorganisatie en wettelijke transitievergoeding

Indien het initiatief voor ontslag bij uw werkgever ligt dan heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding. Ook bij ontslag wegens reorganisatie of een slechte financiële situatie heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding. Werkgevers proberen hier vaak beter van af te komen door geen transitievergoeding aan te bieden of een onjuiste berekening en lagere transitievergoeding te hanteren. Uitsluitend in het geval van faillissement is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Laat u niet misleiden of onder druk zetten door uw werkgever! 

Upload of mail uw vaststellingsovereenkomst zodat wij gratis de controle kunnen uitvoeren op alle juridische punten. Één van deze punten betreft de berekening van de wettelijke transitievergoeding. Daarnaast is het in de meeste gevallen voor onze ontslagrechtjuristen mogelijk om een hogere ontslagvergoeding uit te onderhandelen dan de wettelijke transitievergoeding. Onze juristen kunnen er namelijk voor zorgen dat er voor u een stimulans in de vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden om in te stemmen. 

Waarom hogere ontslagvergoeding mogelijk?

Een hogere ontslagvergoeding uit onderhandelen dan de voor u geldende wettelijke transitievergoeding is vaak mogelijk om te bereiken. Ook bij een vaststellingsovereenkomst wegens reorganisatie!

 Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over een vaststellingsovereenkomst, dan zal uw werkgever een UWV procedure moeten opstarten. Mocht het UWV na deze procedure beslissen om uw werkgever toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan heeft u alsnog recht op de wettelijke transitievergoeding. Vaak zitten werkgevers niet te wachten op een UWV procedure en hebben werkgevers de voorkeur voor een vaststellingsovereenkomst. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat uw werkgever geen juridische grond heeft om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit heeft vervolgens weer invloed op uw onderhandelingspositie. Om deze reden kan er in de praktijk vaak een hogere ontslagvergoeding worden uitonderhandeld dan de wettelijke transitievergoeding. Upload of mail gratis uw vaststellingsovereenkomst en laat onze ontslagrechtjuristen uw juridische- en onderhandelingspositie bepalen.

Onze gespecialiseerde ontslagrechtjuristen staan voor u klaar om uw vaststellingsovereenkomst gratis te contoleren en waar mogelijk een hogere ontslagvergoeding voor u uit te onderhandelen.

Lees hier meer over de ontslagvergoeding.

Collectief ontslag en Sociaal Plan

Bij sluiting van een bedrijf of bijvoorbeeld reorganisatie van een afdeling waar ontslag van meer dan 20 werknemers plaatsvindt is sprake van collectief ontslag. In het geval van collectief ontslag is er vaak een sociaal plan overeengekomen. Het sociaal plan omvat vaak een hogere ontslagvergoeding dan de wettelijke transitievergoeding, tekenbonus en/of outplacement- of scholingsbudget. Desondanks is het van belang dat een jurist uw vaststellingsovereenkomst controleert. Zo dient de aangeboden vaststellingsovereenkomst wegens reorganisatie exact overeen te komen met het Sociaal plan. Daarnaast kan er in sommige gevallen ook van het sociaal plan worden afgeweken en kunt u in overleg met uw werkgever andere individuele voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst overeenkomen. 

Laat één van onze juristen u bijstaan.

Upload hier uw vaststellingsovereenkomst voor de gratis controle

Hogere ontslagvergoeding

Gratis check op alle juridische punten

recht op WW-uitkering veilig stellen

vaststellingsovereenkomst gratis controle